05.11.17

Kladiva a pružiny

Historie českého industriálu

Třídílný článek Kaye Buriánka složený ze vzpomínek přímých účastníků české industriální scény. 

Uveřejněno v časopise Headliner


"Říkali jsme si, že když frčí ten heavy metal, seženeme nějaké to železo a budeme do něj mlátit. Pravý metal."
13.03.17

Unearthing The Music

Unearthing The Music is a project that addresses the issue of freedom of expression – particularly in music – in the countries under the ‘iron curtain’, namely following the developments in those societies after ‘de-stalinization’ and the hungarian and polish revolts of 1956.

Particular detail is to be given to the situation for creative and experimental musicians under the period known as ‘the thaw’, leading up to the ´Prague Spring’ and assess its development over the ‘stagnation years’ up until the fall of totalitarian regimes in the eastern bloc.

In the European countries that were subjected to the decade-long trauma of totalitarianism, jazz, electronics and avantgarde music acquired the aureola of martyrdom, the symbolism of underground resistance and of a quest towards democracy. The establishment of a ‘second culture’, one of unofficial music and art had an important role in the everyday life of these societies, but it still did not fully escape control. As a result, a great deal of this unofficial music remains undocumented, unspread, and deprived of context and signification in the larger history of european vanguard music, its influence in present-day creative scenes unknown.

By gathering music, videos, articles, testimonies, opinions and investigative studies on an online resource center, as well as promoting awareness and discussion over this issue, we will try to understand to what extent and how it was possible, over the diverse regime grips on the arts in the different countries of the eastern bloc, to live in a creative mindset, to develop self expression through innovative music-making, and to contribute to such an European Identity staple as is its creative, aventurous and genre-bending music happening right now.


CS Industrial 1982-2010 is an online label, ran by Přemysl Ondra, Čenda Šopek, Michael Borůvka, which has been documenting the Czech and Slovak industrial scene. Focusing on the years 1982- 2010 and related cultural structures, it offers deep insight into the first chapters of Czech and Slovak specific electronic music genres.

All of their releases from the 1982-1989 period will be made available on Unearthing The Music and can also and already be heard on their website, alongside more recent music.A project by OUT.RA

Official Media Partner: WIRE

Co-founded by Europe For Citizen


27.12.16

The Dark - Lies For The Best Family


Tohle je skutečná radost pro všechny fanoušky klasického EBM. The Dark byli jedni z průkopníků stylu v někdejším Československu po roce 1989. Album Lies For The Best Family přináší hned dvě lahůdky najednou. První a druhou demokazetu – For The Best Family...? a Lies – které bratislavští elektronici vydali v letech 1991 a 1992. 
Ačkoli jde o jejich prvotiny, které si navíc vydali sami, dočká se posluchač vyspělého a kvalitního podání stylu. Kluci z The Dark museli být obdařeni od počátku velkým talentem a citem pro elektronickou muziku, protože nahrávka trvající okolo hodiny a čtvrt nemá slabé místo a nekonají se ani žádné začátečnické omyly či nedokonalosti. 
Tvrdě, jednoduše, nekompromisně. Tak zní celé album, kde se střídají jak úderné až „punkově“ znějící kusy, tak i tracky těžší a temnější. Zpěv je většinou v angličtině, některé kusy jsou ale nazpívány i slovensky. 
Pánové z The Dark to jinak měli srovnané už od počátku své kariéry. "Snaď nič iné nedokáže natolko odhaliť duševný svet ako EBM. Dokonce presná, neomylná strojová muzika postavená na kontrastoch, do ktorých stavia proti sebe technologiu a ludský faktor, akoby bola doprovodom svetu, ktory sa zbláznil, svetu deformovaných ludských duší. Je to niečo ako strata sebakontroly, niečo ako trieštenie mozgovej kory, a presto je to najprirodzenejsí sposob zachytenia momentalnej situácie", vyjádřili svůj přístup k muzice v článku publicisty Petra Korála, který vyšel v časopise Rock&Pop v roce 1993. 
Ve zmíněných devadesátých letech byla kapela nejaktivnější a pamětníci jistě vzpomenou i jejich mnohé povedené a divoké koncertní výjezdy do Česka. Kompilace Lies For The Best Family ale dává jasnou odpověď, proč se The Dark stali legendou a proč na ně mnozí fanoušci žánru s úctou vzpomínají dodnes. Už v úplných počátcích totiž byli skvělí a hudebně na vyši. 

This is the real delight for all fans of classical EBM. The Dark were one of the style pioneers in former Czechoslovakia after 1989. Album Lies For The Best Family brings two treats right at the same time: the first and the second demo tape. For The Best Family a Lies – were released by Bratislava electronics in 1991 and 1992. Although the tapes were their first works, and self-released, the listener can expect developed and fine performance. The guys must have been endowed with talent right from the beginning, as well as great feelings for electronic music, because the 70-minute record has no weak spots and there are no beginners´ errors or imperfections. 
Hard, straight forward, uncompromising. The whole album is like that, where you have both the striking, even “punk” sounding tracks, and heavier, darker pieces. Singing is mostly in English but some tracks are also in Slovak. The gentlemen from The Dark knew what they were doing right from the start of their career. In Rock&Pop magazine article by Petr Korál, in 1993, they expresseded their attitute towards music: “Perhaps nothing else can expose the psychic world better than EBM. Even the precise, unfailing machine music built on contrasts, into which technology against the human factor are thrown, as if accompanied the world gone insane, the world of deformed human souls. It is something like the loss of self-control, something like shattering of cerebral cortex but still the most natural way of grasping the current situation”. 
The band was most active in the nineties, as mentioned above, and the contemporary witnesses surely remember many of their great and wild tours in the Czech Republic. The Lies For The Best Family compilation answers clearly why The Dark became a legend and why they are nowadays held in high esteem by the genre fans. Even in the very beginnings they were marvellous and musically advanced.

released December 27, 2016 


17.11.16

Kwi - Re​-​Construction Of Polar Sleep 1986-1987


"Sestaveno z fragmentů lo-fi nahrávek během prvního roku mého exilu v Belgii. Nějakou dobu jsem žil v bohémské komunitě v dvoulůžkovém pokoji v Liege. Život byl poměrně fajn, nic jsme neměli, neměli jsme co ztratit, neměli jsme starosti. Pár hodin denně jsme hráli na ulici, vydělali pár peněz, nakoupili jídlo v marockém obchodě a zbytek času jsme hulili, kreslili, četli, pouštěli muziku nebo jen seděli na zemi v kruhu a smáli se. Banány, burákové máslo, med, turecký chléb pita to vše bylo naše oblíbené jídlo, a hlavně čočka. Naše komunita byla složená převážně z emigrantů z Československa a pár tuláků z ulic celé Evropy. 
Tato skladba byla vytvořena primitivní technikou, nahráváním na kazeťák, prostě jen pomocí tlačítek Record a Stop, Takový přímý střih. Kromě různých nahraných kazet jsem používal zvukové hračky, nalezené nástroje, televizi a okolní hlasy. Teda jestli si všechno dobře pamatuji… Představoval jsem si, že vysílám v rádiu „Free Communication“. Projevila se moje posedlost ideály svobody. Mezi 1. březnem 86 a koncem roku 87 jsem měl období, kdy jsem netvořil vůbec žádnou hudbu, pouze jsem si ji představoval. Bylo to jako sen z jiného života. 
Nahrávka je věnována Pavlovi „Pólu“ Albertovi, který se reinkarnoval. R.I.P." 
Slavek Kwi
Nahráno 1988, Liege, Belgie

"Constructed from fragments of reality particles collected with lo-fi recording equipment in first year or so of my exile in Belgium. I used to live for a while in sort of bohemian community, we shared two-bed-room apartment in Liege. the life was actually rather good: we had nothing to loose and therefore we were not that much worried about things, we used to go for a few hours play some music on the street, we made some money, bought some food in Moroccan shop and the rest of time everybody were stoned drawing, reading, playing music or simply sitting on the floor in the circle and laughing together. Bananas, peanut butter, honey and large flat Turkish bread was our favourite, aside lentils, of course. The community consisted from migrants from former Czechoslovakia mainly and some young drifters from streets of Europe. 
This piece was created with very primitive technique of recording fragments on cassette recorder by simply pressing “Record” button and “Stop”. Sort of direct cut-up. Aside various tapes I was using toy sampler, found objects instruments, TV and voice - if I remember well. I imagined at that time broadcasting “radio free communication”. Here comes again my obsession with the idea of Freedom. In between 1st March 1986 and later 1987 was only a period in my life when I didn't really make any music, I was only imagining it. It feels like a dream from another life for me. 
This piece is especially dedicated to Pavel "Pol" Albert who forced to reincarnate himself, R.I.P." 
Slavek Kwi
Created 1988, Liege, Belgium

released November 17, 2016

https://csindustrial1982-2010.bandcamp.com/album/re-construction-of-polar-sleep

25.10.16

Kwi - Blue ReReveriePrvní zvukové experimenty tvořené za pomocí kotoučových magnetofonů. Použity dva stereo a jeden mono magnetofon, stříháno ručně nůžkami a lepeno průhlednou lepící páskou. Projevuje se zde posedlost zvuky kovů, zpomalování a použití echa vyrobeného také z magnetofonu. 

Nahráno 1980 - 1983 v Praze. Původně vydáno samonákladem na kazetě v roce 1985 jako Blue Reverie. Toto je rozšířená a mírně re-editovaná verze z roku 2015 obsahující dosud nepublikované skladby. 


First sound experiments with reel-to-reel tape recorders. 
Two stereo and one mono recorder employed, cut up of tapes with scissors and glued together in collages with transparent adhesive tape. Early symptoms of obsessions with sounds of metals, slowing down recordings and effect of feedback-echo created also with tape recorder. 

Created 1980 - 1983 by Slavek Kwi in Prague, former Czechoslovakia. Originally self-published as tape in 1985 as Blue Reverie. This is extended and slightly re-edited (2015) version containing some previously unpublished tracks.

released October 26, 2016